O nás

 

Náš příběh

Založení Nadačního fondu Pečovatel iniciovalo občanské sdružení Hewer, které vzniklo v dubnu roku 1997 v reakci na potřeby seniorů a osob se zdravotním postižením nebo s chronickým onemocněním, kteří pro plnohodnotný život doma potřebují pomoc jiné osoby.

Posláním Nadačního fondu Pečovatel je podporovat seniory a osoby se  zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním. Nadační fond Pečovatel přispívá k tomu, aby tito lidé, závislí na pomoci ostatních, mohli díky asistenční péči zůstávat v pohodlí domova a vést plnohodnotný život mimo zdi zdravotnických a pečovatelských zařízení.

Cílem nadačního fondu Pečovatel je tedy shromažďovat a přerozdělovat prostředky na asistenční péči pro potřebné lidi, kteří nejsou schopni pokrýt náklady na ni ze svých úspor a výdělků ani státních příspěvků.

Poslání Nadačního fondu 

Posláním Nadačního fondu Pečovatel je zajištění finanční pomoci lidem, kteří potřebují asistenční péči. Nadační fond Pečovatel jim získáváním prostředků na asistenční služby umožňuje i přes zdravotní omezení důstojně setrvat v domácím prostředí. Zabraňuje tak sociálnímu vyloučení postižených a seniorů a zlepšuje kvalitu jejich života.

Pro své klienty získáváme individuální, cílenou podporu. Zároveň umožňujeme firemním a soukromým dárcům přispět darem neadresným na účet Křídla pomoci. Tyto dary rozdělujeme klientům podle potřebnosti.

Komu pomáháme

Zdravotně znevýhodněným a seniorům, kteří potřebují osobní asistenci. Tím jim zajišťujeme důstojný život v jejich přirozeném domácím prostředí.

 Jak pomáháme

  • Z darů a veřejných sbírek získáváme chybějící prostředky na asistenční péči.
  • Poskytujeme komplexní informace týkající se asistenční péče.

Na co přispíváme

Na osobní asistenční péči těm, kteří si ji v potřebné míře nemohou dovolit hradit z vlastních prostředků.

Jak získáváme finanční prostředky

  • Přímým oslovováním korporátních a individuálních dárců.
  • Přímým oslovením široké veřejnosti formou veřejné sbírky.