Darovat na Křídla pomoci

Instituce a organizace

Zdravotní pojišťovny

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna, www.vzp.cz, 844 117 777, 952 222 222
201 Vojenská zdravotní pojišťovna, www.vozp.cz, 222 929 199
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, www.cpzp.cz, 810 800 000
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,pojišťoven a stavebnictví, www.ozp.cz, 261 105 555
211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, www.zpmvcr.cz, 844 211 211
213 Revírní bratrská pokladna, zdr. pojišťovna, www.rbp-zp.cz, 800 213 213

Česká správa sociálního zabezpečení

www.cssz.cz
257 062 860

Ministerstvo zdravotnictví

www.mzcr.cz
224 971 111

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

www.mpsv.cz

Veškerá sociální problematika, odkazy na adresy terénních či ústavních zařízení sociálních služeb.

Integrovaný portál MPSV

portal.mpsv.cz

Informuje o zaměstnanosti, státní sociální podpoře, životě a práci v EU/EHP, zahrnuje odkazy na ministerstvo práce a sociálních věcí, českou správu sociálního zabezpečení, portál veřejné správy.

Krajské úřady

www.asociacekraju.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv

www.sukl.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním úřadem ustaveným zákonem č. 79/1997 Sb. Je rozpočtovou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze farmaceuticky jakostní, účinná a bezpečná humánní léčiva, podílet se na tom, aby v ČR byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky, a to vždy doprovázené věrohodnými odpovídajícími informacemi. Dále přispívat k tomu, aby léčiva i zdravotnické prostředky byly racionálně používány, popřípadě odpovědně a eticky klinicky hodnoceny.

Registr zdravotnických zařízení

snzr.uzis.cz

Seznam registrovaných zdravotnických zařízení v ČR s možností vyhledávání dle kategorií.

Registr poskytovatelů sociálních služeb

iregistr.mpsv.cz

Kategoriální vyhledávání poskytovatelů soc. služeb. Vyhledávejte dle druhu nebo formy služby, kterou potřebujete najít.