Darovat na Křídla pomoci

Loučíme se s Martinem😞

PAN Martin. Nádherný, slušný a pokorný člověk, kterému dáváme SBOHEM s velmi smutným srdcem. Ve svých 41 letech si vyslechl krutý ortel…svalová atrofie. Bojoval s ní 5 let a nyní svůj boj prohrál. Krutá nemoc😞 Vzpomínám, když jsme Martina přesně před rokem přijali do Pečovatele. Spustila se obrovská a nebývalá vlna pomoci. Lidé Martinovi přispívali a volali, jak mohou pomoci. Až mi to nedalo a zeptala jsem se jedné volající, jak je to možné. Řekla mi, že Martin je bývalý kolega z práce a vždy byl k lidem velice ohleduplný, slušný a nezištně pomáhal všem, kteří potřebovali. Boží mlýny tedy opravdu fungují, řekla jsem si.

V únoru jsme byli Martina navštívit v hospicu v Plzni, kam byl na vlastní žádost, umístěn. Měl moc smutné oči, ale přišlo mi, že byl vyrovnaný a přes utrpení, které ho sužovalo, byl nesmírně vlídný, pokorný a KRÁSNÝ. Byl to pro mne velmi silný a emotivní zážítek a vím, že na tohoto člověka nikdy nezapomenu. Věřím, že už je volný, svobodný a šťastný.

Příběh

Děkuji všem, kteří Martinovi poslali peníz na asistenci, protože ta pro něj byla zásadní. Jak sám v únoru řekl: „Důležité je pro mne zachování společnosti asistentů pro moji psychickou, a tím pádem fyzickou pohodu“.

166 620 Kč. Tolik peněz se vybralo na asistenční péči pro Martina. Bylo nám ctí. Rodině a všem příbuzným vyjadřujeme tu nejhlubší soustrast.

Za Nadační fond Pečovatel

Monika Hlinková