Právní poradna

Jakou pomoc můžete žádat od státních institucí? Chcete vědět, na co máte zákonný nárok? Obraťte se na nás s dotazem pro právníka, který je odborníkem na problematiku týkající se sociální oblasti.

Posláním právní poradny je poskytovat klientům poradenství a pomoc v sociální oblasti týkající se zejména domácí (asistenční) péče, popř. doporučit klientovi služby jiné instituce, či organizace.

Účelem právního poradenství je poskytnout klientovi právní rady ohledně jeho situace tak, aby daná osoba získala přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu. Pracovníci právní poradny jednotlivé klienty při jednání před soudy či správními orgány v žádném případě nezastupují.

Potřebujete odbornou pomoc?

Chyba!
Zpráva úspěšně odeslána!

Obraťte se na našeho právníka