Darovat na Křídla pomoci

Nově pomáháme doplatit hendikepovaným lidem asistovanou přepravu po Praze s dopomocí. Dotovaná cena nadačním fondem je 28 Kč na 1 km.

Karel F.

85 let, problémy s mobilitou, orientací a pamětí Bez autodopravy se do stacionáře nedostanu.
Červen Chybí 935 Kč
Červenec Chybí 1 235 Kč
Srpen Chybí 1 235 Kč
Zbývá doplatit 3 405 Kč

Lukáš R.

15 let, Downův syndrom Lukáš potřebuje dopravu do školy.
Červen Chybí 2 300 Kč
Červenec Chybí 9 800 Kč
Srpen Chybí 9 800 Kč
Zbývá doplatit 21 900 Kč

Václav L.

19 let, těžká mentální retardace s absencí řeči Vašík jezdí každý den do stacionáře.
Červen Pokryto
Červenec Pokryto
Srpen Pokryto
Zaplaceno

Dora N.

12 let, syndrom Dravetové Dorka jezdí ze školy do odpolední odlehčovací služby.
Červen Chybí 2 900 Kč
Červenec Chybí 2 900 Kč
Srpen Chybí 2 900 Kč
Zbývá doplatit 8 700 Kč

Anna Č.

79 let, snížená schopnost pohybu a orientace Do stacionáře se bez dopomoci nedostanu.
Červen Chybí 2 500 Kč
Červenec Chybí 2 800 Kč
Srpen Chybí 2 800 Kč
Zbývá doplatit 8 100 Kč

Elen P.

14 let, střední mentální opoždění, epilepsie Elen potřebuje dopravu a doprovod do speciální odlehčovací služby.
Červen Pokryto
Červenec Pokryto
Srpen Pokryto
Zaplaceno

Eva I.

82 let, omezená hybnost Bez pomoci se do stacionáře nedostanu.
Červen Chybí 680 Kč
Červenec Chybí 1 680 Kč
Srpen Chybí 1 680 Kč
Zbývá doplatit 4 040 Kč

Gabriela K.

4 roky, kvadruspastická DMO, epilepsie Denní stacionář Gábince pomáhá v socializaci.
Červen Pokryto
Červenec Pokryto
Srpen Pokryto
Zaplaceno

Jakub V.

20 let, spastická kvadruparéza, mentální retardace Přeprava s asistencí je nezbytná pro Kubův přesun do stacionáře.
Červen Pokryto
Červenec Chybí 5 600 Kč
Srpen Chybí 7 100 Kč
Zbývá doplatit 12 700 Kč

Rebeka D.

12 let, těžké kombinované postižení Autodopravu využíváme k přepravě naší dcery do denního stacionáře.
Červen Pokryto
Červenec Chybí 3 000 Kč
Srpen Chybí 3 000 Kč
Zbývá doplatit 6 000 Kč

Ema B.

9 let, vrozené postižení Přepravu Ema využívá na cesty ze školy.
Červen Chybí 2 470 Kč
Červenec Chybí 2 470 Kč
Srpen Chybí 2 470 Kč
Zbývá doplatit 7 410 Kč