Darovat na Křídla pomoci

Nově pomáháme doplatit hendikepovaným lidem asistovanou přepravu po Praze s dopomocí. Dotovaná cena nadačním fondem je 28 Kč na 1 km.

Rebeka D.

12 let, těžké kombinované postižení Autodopravu využíváme k přepravě naší dcery do denního stacionáře.
Říjen Pokryto
Listopad Chybí 3 000 Kč
Prosinec Chybí 3 000 Kč
Zbývá doplatit 6 000 Kč

Lukáš R.

15 let, Downův syndrom Lukáš potřebuje dopravu do školy.
Říjen Chybí 2 300 Kč
Listopad Chybí 9 800 Kč
Prosinec Chybí 9 800 Kč
Zbývá doplatit 21 900 Kč

Dora N.

12 let, syndrom Dravetové Dorka jezdí ze školy do odpolední odlehčovací služby.
Říjen Chybí 2 900 Kč
Listopad Chybí 2 900 Kč
Prosinec Chybí 2 900 Kč
Zbývá doplatit 8 700 Kč

Elen P.

14 let, střední mentální opoždění, epilepsie Elen potřebuje dopravu a doprovod do speciální odlehčovací služby.
Říjen Pokryto
Listopad Pokryto
Prosinec Pokryto
Zaplaceno

Gabriela K.

4 roky, kvadruspastická DMO, epilepsie Denní stacionář Gábince pomáhá v socializaci.
Říjen Pokryto
Listopad Pokryto
Prosinec Pokryto
Zaplaceno

Eva I.

82 let, omezená hybnost Bez pomoci se do stacionáře nedostanu.
Říjen Chybí 680 Kč
Listopad Chybí 1 680 Kč
Prosinec Chybí 1 680 Kč
Zbývá doplatit 4 040 Kč

Jakub V.

20 let, spastická kvadruparéza, mentální retardace Přeprava s asistencí je nezbytná pro Kubův přesun do stacionáře.
Říjen Pokryto
Listopad Chybí 5 600 Kč
Prosinec Chybí 7 100 Kč
Zbývá doplatit 12 700 Kč

Václav L.

19 let, těžká mentální retardace s absencí řeči Vašík jezdí každý den do stacionáře.
Říjen Pokryto
Listopad Pokryto
Prosinec Pokryto
Zaplaceno

Anna Č.

79 let, snížená schopnost pohybu a orientace Do stacionáře se bez dopomoci nedostanu.
Říjen Chybí 2 500 Kč
Listopad Chybí 2 800 Kč
Prosinec Chybí 2 800 Kč
Zbývá doplatit 8 100 Kč

Karel F.

85 let, problémy s mobilitou, orientací a pamětí Bez autodopravy se do stacionáře nedostanu.
Říjen Chybí 935 Kč
Listopad Chybí 1 235 Kč
Prosinec Chybí 1 235 Kč
Zbývá doplatit 3 405 Kč

Ema B.

9 let, vrozené postižení Přepravu Ema využívá na cesty ze školy.
Říjen Chybí 2 470 Kč
Listopad Chybí 2 470 Kč
Prosinec Chybí 2 470 Kč
Zbývá doplatit 7 410 Kč