Darovat na Křídla pomoci

Nově pomáháme doplatit hendikepovaným lidem asistovanou přepravu po Praze s dopomocí. Dotovaná cena nadačním fondem je 28 Kč na 1 km.

Lukáš R.

15 let, Downův syndrom Lukáš potřebuje dopravu do školy.
Únor Chybí 2 300 Kč
Březen Chybí 9 800 Kč
Duben Chybí 9 800 Kč
Zbývá doplatit 21 900 Kč

Gabriela K.

4 roky, kvadruspastická DMO, epilepsie Denní stacionář Gábince pomáhá v socializaci.
Únor Pokryto
Březen Pokryto
Duben Pokryto
Zaplaceno

Jakub V.

20 let, spastická kvadruparéza, mentální retardace Přeprava s asistencí je nezbytná pro Kubův přesun do stacionáře.
Únor Pokryto
Březen Chybí 5 600 Kč
Duben Chybí 7 100 Kč
Zbývá doplatit 12 700 Kč

Václav L.

19 let, těžká mentální retardace s absencí řeči Vašík jezdí každý den do stacionáře.
Únor Pokryto
Březen Pokryto
Duben Pokryto
Zaplaceno