Darovat na Křídla pomoci

Nově pomáháme doplatit hendikepovaným lidem asistovanou přepravu po Praze s dopomocí. Dotovaná cena nadačním fondem je 28 Kč na 1 km.

Rebeka D.

12 let, těžké kombinované postižení Autodopravu využíváme k přepravě naší dcery do denního stacionáře.
Duben Pokryto
Květen Chybí 3 000 Kč
Červen Chybí 3 000 Kč
Zbývá doplatit 6 000 Kč

Václav L.

19 let, těžká mentální retardace s absencí řeči Vašík jezdí každý den do stacionáře.
Duben Pokryto
Květen Pokryto
Červen Pokryto
Zaplaceno

Dora N.

12 let, syndrom Dravetové Dorka jezdí ze školy do odpolední odlehčovací služby.
Duben Chybí 2 900 Kč
Květen Chybí 2 900 Kč
Červen Chybí 2 900 Kč
Zbývá doplatit 8 700 Kč

Anna Č.

79 let, snížená schopnost pohybu a orientace Do stacionáře se bez dopomoci nedostanu.
Duben Chybí 2 500 Kč
Květen Chybí 2 800 Kč
Červen Chybí 2 800 Kč
Zbývá doplatit 8 100 Kč

Elen P.

14 let, střední mentální opoždění, epilepsie Elen potřebuje dopravu a doprovod do speciální odlehčovací služby.
Duben Chybí 2 100 Kč
Květen Chybí 2 100 Kč
Červen Chybí 2 100 Kč
Zbývá doplatit 6 300 Kč

Eva I.

82 let, omezená hybnost Bez pomoci se do stacionáře nedostanu.
Duben Chybí 1 680 Kč
Květen Chybí 1 680 Kč
Červen Chybí 1 680 Kč
Zbývá doplatit 5 040 Kč

Gabriela K.

4 roky, kvadruspastická DMO, epilepsie Denní stacionář Gábince pomáhá v socializaci.
Duben Pokryto
Květen Pokryto
Červen Pokryto
Zaplaceno

Lukáš R.

15 let, Downův syndrom Lukáš potřebuje dopravu do školy.
Duben Chybí 9 300 Kč
Květen Chybí 9 800 Kč
Červen Chybí 9 800 Kč
Zbývá doplatit 28 900 Kč

Jakub V.

20 let, spastická kvadruparéza, mentální retardace Přeprava s asistencí je nezbytná pro Kubův přesun do stacionáře.
Duben Pokryto
Květen Chybí 5 600 Kč
Červen Chybí 7 100 Kč
Zbývá doplatit 12 700 Kč

Karel F.

85 let, problémy s mobilitou, orientací a pamětí Bez autodopravy se do stacionáře nedostanu.
Duben Chybí 1 235 Kč
Květen Chybí 1 235 Kč
Červen Chybí 1 235 Kč
Zbývá doplatit 3 705 Kč

Ema B.

9 let, vrozené postižení Přepravu Ema využívá na cesty ze školy.
Duben Chybí 2 470 Kč
Květen Chybí 2 470 Kč
Červen Chybí 2 470 Kč
Zbývá doplatit 7 410 Kč