Darovat na Křídla pomoci

BOJUJEME PROTI COVID-19

Pomozte chránit klienty našich smluvních poskytovatelů osobní asistence v 10 krajích ČR. Sbíráme na jednorázové rukavice a pohonné hmoty.

Zbývá 19 000 Kč

Celkem již bylo darováno: 31 000 Kč

Chci darovat

Proč to potřebuji...

Proč jsme sbírku vypsali?

Osobní asistenti poskytovatelů terénních sociálních služeb chodí do domácností svých klientů. Svojí prací, přispívají k tomu, aby jejich klienti mohli žít doma. Většinou poskytují své služby seniorům a pak lidem s různými zdravotními omezeními. Tedy těm, kteří patří k nejohroženější skupině v případě nákazy nemoci COVID-19.

Aby je poskytovatelé mohli co nejlépe chránit, je potřeba, aby byli dobře chráněni zejména osobní asistenti, kteří k nim dochází. Od poskytovatelů se kterými spolupracujeme, máme informace, že potřebují zejména jednorázové rukavice a pak také prostředky na to, aby jejich asistenti nemuseli jezdit hromadnou dopravou. Díky solidaritě, kterou projevují ostatní spoluobčané a díky dodávkám organizovaným krajskými úřady nebo magistrátem v podstatě pokryjí potřebu látkových a jednorázových roušek a začínají mít i malé zásoby dezinfekce na ruce.

Pro Vaši představu uvádíme, že denně může jeden osobní asistent najezdit přes sto kilometrů a spotřebuje až šest párů jednorázových rukavic.

Na co poskytovatelé služeb mohou peníze použit?

Chceme nasbírat 50 000 korun, které poskytovatelé použijí na nákup jednorázových rukavic, na úhradu pohonných hmot, které spotřebují při rozvozu ochranných pomůcek k osobním asistentům (aby nemuseli zbytečně cestovat a omezili svůj pohyb na cestu z domova ke klientovi) a na úhradu pohonných hmot asistentům, kteří namísto hromadné dopravy používají v této době svoje osobní auto.

Každá darovaná koruna pomůže zvýšit bezpečí lidí, kteří jsou nemocí COVID-19 nejvíce ohroženi.

Vzkazy