Darovat na Křídla pomoci

Potvrzení o daru

Pokud si přejete potvrzení o daru pro daňové účely zaslat z jákéhokoliv důvodu ihned, prosím vyplňte nám tyto identifikační údaje.

Daňová uznatelnost darů

Jak získám potvrzení o daru?

Potvrzení o daru Vám rádi na vyžádání vystavíme každý rok do 15. února. Je potřeba, abychom měli Vaše aktuální údaje a abyste darovali na webových stránkách pod svým jménem nebo jako firma, nikoliv jako anonymní dárce. Potvrzení Vám zašleme na Vámi uvedenou emailovou adresu. Pokud potřebujete potvrzení o daru hned, nebo si nejste jisti, zda máme Vaše aktuální údaje, kontaktujte nás na info@pecovatel.cz . Rádi Vám též na vyžádání vystavíme darovací smlouvu.

Pokud darujete jako anonymní dárce, není možné Vám potvrzení o daru vystavit.

Daňová uznatelnost u fyzických osob

Pokud jste dárce-fyzická osoba (ať už jako zaměstnanec nebo OSVČ), vztahuje se na vás ustanovení § 15, odst. (1) Zákona o daních z příjmu. Záleží především na úhrnné výši bezúplatných plnění (tj. součtu „darů“ za celý kalendářní rok) a na výši vašeho daňového základu. Bezúplatná plnění budou uznatelná, pokud jejich hodnota tvoří alespoň 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000,- Kč. V úhrnu lze ze základu daně odečíst nejvýše 15 %. Prakticky to znamená, že pokud jste věnovali dary v částce 1000 Kč a více, nemusíte ověřovat, zda je to alespoň 2 %, pouze ověříte, že úhrnná hodnota darů nepřesahuje 15 % základu daně.

Samotné podání daňových přiznání také nemusíte v některých případech řešit. Pokud využíváte tzv. „vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků“, podané vaším účetním, pak doklady o výši bezúplatných plnění jednoduše předáte do vaší mzdové účtárny společně s ostatními podklady (např. potvrzení o zaplacených úrocích, o zaplaceném pojistném na životním pojištění nebo o důchodovém připojištění). Pokud si sestavujete přiznání k daním z příjmu sami, pak výši poskytnutých bezúplatných plnění (všem organizacím) uplatňujete v tomto přiznání a potvrzení o bezúplatných plněních dokládáte jako přílohu pro váš místně příslušný finanční úřad.

Daňová uznatelnost u právnických osob

Pro dárce právnické osoby platí § 20 odst. (8) Zákona o daních z příjmu, podle kterého mohou uplatnit bezúplatné plnění od částky 2000 Kč, max. do výše 10 % základu daně sníženého podle §34 Zákona o daních z příjmu. Opět se sčítají všechna bezúplatná plnění za daný kalendářní rok a k jejich uplatnění dochází na základě předaných potvrzení o bezúplatných plněních (případně darovacích smluv, pokud si je dárce vyžádá). V těchto případech, vzhledem ke komplikovanému výpočtu základu daně, uplatňuje bezúplatná plnění účetní firma nebo častěji daňový poradce, který sestavuje daňové přiznání.

Speciální případy

Pokud jste dárce, daňový resident jiného státu EU nebo působíte mimo EU, je nutné, abyste uznatelnost příspěvků pro Nadační fond Pečovatel řešili se svým daňovým poradcem.

Konkrétní uznatelnost bezúplatných plnění (darů) vždy závisí na specifické situaci každého dárce. Nadační fond Pečovatel tedy nemůže zaručit uznatelnost v každém konkrétním případě. Přesto věříme, že v naprosté většině případů si budou naši dárci moci svá bezúplatná plnění (dary) odečíst ve svých vyúčtováních a daňových přiznáních.