Darovat na Křídla pomoci

Pro žadatele

Dopřejte si
naději.

Kdo může žádat o příspěvek

Žadatelem o příspěvek Nadačního fondu Pečovatel se může stát osoba, která má české občanství a která využívá asistenční péči u našeho smluvního poskytovatele minimálně po dobu 2 měsíců. Naši smluvní poskytovatelé: HEWER, z. s., Podané ruce – osobní asistenceŽivot 99 Jihlava, z.ú., Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje,  Spolu Olomouc – osobní asistence,  Zet-My, z. s.

V případě, že máte tip na poskytovatele, s kterým bychom mohli spolupracovat, kontaktujte nás na info@pecovatel.cz.

Jak se můžete stát naším klientem

Na našich internetových stránkách si vytiskněte žádost o nadační příspěvek, vyplňte a pošlete na adresu Nadačního fondu Pečovatel nebo s oskenovaným podpisem na email info@pecovatel.cz. Pokud nemáte možnost sami si žádost vytisknout, požádejte svého poskytovatele asistenčních služeb, aby Vám formulář poslal po Vašem asistentovi.

Žádost o nadační příspěvekŽádost o prodloužení/změnu smlouvy

Jakou pomoc můžete očekávat

 • Následující měsíc od podání žádosti NF Pečovatel prověří, zda jste vhodnými kandidáty pro podporu a to na základě sociálního šetření  v místě poskytování služby.
 • Pokud ano, Nadační fond rozhodne o výši Vaší spoluúčasti, kterou se budete každý měsíc podílet na financování Vaší asistenční péče a o výši měsíčního limitu sbírky.
 • 1. měsíc Vám nadační fond garantuje, že obdržíte nadační příspěvek v plné výši z darovacího účtu Křídla pomoci (spoluúčast si klient hradí sám).
 • Druhý měsíc a všechny měsíce následující Vám prostřednictvím našich webových stránek, budou přispívat sponzoři a individuální dárci.
 • Nadační fond negarantuje, že od 2. měsíce bude potřebný nadační příspěvek vybrán v plné výši.

Postup zpracování Vaší žádosti

 • Řádně vyplněnou žádost se všemi přílohami přijme Nadační fond Pečovatel oskenovaný a podepsaný na emailu: info@pecovatel.cz nebo na adrese: Nadační fond Pečovatel, Pod Strašnickou vinicí 13/191, Praha 10, 100 00.
 • V první polovině následujícího měsíce vás navštíví nadační specialista, který u Vás stráví asi hodinu, během níž s Vámi bude konzultovat informace potřebné k získání nadačního příspěvku.
 • V druhé polovině měsíce dostanete vyjádření Nadačního fondu o přijetí/zamítnutí Vaší žádosti.
 • V případě, že se stanete klienty Nadačního fondu, obdržíte spolu s průvodním dopisem o přijetí Vaší žádosti také smlouvu, kterou si pečlivě přečtěte a zašlete podepsanou zpět na adresu nadačního fondu.
 • Následující měsíc od přijetí podepsané smlouvy se stáváte klienty Nadačního fondu a máte nárok na čerpání nadačního příspěvku.
 • Žádosti přijímáme po celý rok kromě měsíce července a listopadu.
 • Prohlédněte si grafické zpracování měsíčních etap klienta.

Příklad: Koncem měsíce května NF přijímá Vaši žádost. Během měsíce června probíhá nadační šetření a proces schvalování Vaší žádosti. V druhé polovině června dostáváte vyrozumění od NF o přijetí/zamítnutí žádosti. V případě, že jste přijati, se od 1. července stáváte klienty nadačního fondu a máte nárok na čerpání nadačního příspěvku. (Pokud byste rádi čerpali nadační příspěvek v červenci, žádost podáváte do konce května.)