Darovat na Křídla pomoci

Internetové zdroje a odkazy

OSOBNÍ ASISTENCE – zákon o sociálních službách

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108#cast3

Sociální dávky

Příspěvek na péči

https://www.uradprace.cz/prispevek-na-peci1

Nemoci

https://nemoci.vitalion.cz/

Vše o lécích

www.olecich.cz

Přišla Vám do života smrt?

 https://goodbye.cz/

Autodoprava s dopomocí po Praze

https://www.hewer.cz/autodoprava-v-praze/