O nás

O nás

Založení Nadačního fondu Pečovatel iniciovalo občanské sdružení Hewer, které vzniklo v dubnu roku 1997 v reakci na potřeby seniorů a osob se zdravotním postižením nebo s chronickým onemocněním, kteří pro plnohodnotný život doma potřebují pomoc jiné osoby.

Cílem nadačního fondu Pečovatel je shromažďovat a přerozdělovat finanční prostředky na asistenční péči pro potřebné lidi, kteří nejsou schopni pokrýt náklady na ni ze svých úspor a výdělků ani státních příspěvků.

Poslání Nadačního fondu

Posláním Nadačního fondu Pečovatel je podporovat seniory a osoby se  zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním. Nadační fond Pečovatel přispívá k tomu, aby tito lidé, závislí na pomoci ostatních, mohli díky asistenční péči zůstávat v pohodlí domova a vést plnohodnotný život mimo zdi zdravotnických a pečovatelských zařízení.

 Nadační fond Pečovatel jim získáváním finančních prostředků na asistenční péči umožňuje i přes zdravotní omezení důstojně setrvat v domácím prostředí. Zabraňuje tak sociálnímu vyloučení hendikepovaných a seniorů a zlepšuje kvalitu jejich života.

Pro své klienty získává nadační fond individuální, cílenou podporu. Zároveň umožňuje firemním a soukromým dárcům přispět darem neadresným na účet Křídla pomoci. Tyto dary rozděluje nadační fond klientům podle potřebnosti.

Komu pomáháme

Zdravotně znevýhodněným a seniorům, kteří potřebují osobní asistenci. Tím jim zajišťujeme důstojný život v jejich přirozeném domácím prostředí.

Jak pomáháme

  • Z darů a veřejných sbírek získáváme chybějící prostředky na asistenční péči pro naše klienty.

Na co přispíváme

Na osobní asistenční péči těm, kteří již vyčerpali všechny své možnosti a nemohou si ji dovolit hradit z vlastních prostředků.

Jak získáváme finanční prostředky

  • Přímým oslovováním korporátních a individuálních dárců.
  • Přímým oslovením široké veřejnosti formou veřejné sbírky.
  • Pořádáním veřejných akcí