Pro dárce

Jak můžete pomoci

Způsob podpory si můžete zvolit tak, aby Vám vyhovoval co nejlépe. Můžete podpořit konkrétního člověka, s jehož životním příběhem se seznámíte na našem webu. Pokud budete raději, když Váš příspěvek rozdělíme za Vás těm nejpotřebnějším, zvolte Křídla pomoci. Je také možné podpořit provoz našeho nadačního fondu příspěvkem na náš provozní účet.

1. Vyberte si na hlavní straně příběh, který chcete podpořit

V rámci veřejné sbírky prezentujeme na webových stránkách příběhy lidí, kteří se ocitli v nelehké životní situaci a potřebují naši pomoc.

Nejlepším způsobem, jakým můžete klienta podpořit, je pravidelný měsíční příspěvek v jakékoliv výši. 1 hodina asistenční péče = 130,- Kč

Je to jednoduché. Vyberete si klienta, kterého chcete podpořit, kliknete na pole "chci darovat", zvolíte si způsob platby (u převodů na účet nezapomeňte zadat variabilní symbol) a zadáte, zda chcete darovat anonymně či nikoliv.

Klient (nebo jeho rodina či asistent), Vám každý měsíc ve svém detailu, v sekci "Jak se mi daří" sdělí, jak se má a jak mu Vaše příspěvky pomáhají. 

Vaším darem nám pomůžete zajistit finanční zdroje na dofinancování osobní asistence a umožnit poskytnutí asistenčních služeb podle potřeb klienta.

Vybírejte na hlavní straně

2. Váš příspěvek rozdělíme za Vás

Ne každý má potřebu, čas a chuť sdílet životní příběh s lidmi, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Proto vznikl účet Křídla pomoci, z kterého díky individuální podpoře veřejnosti, firemních dárců a velkých donátorů, Nadační fond získané finanční prostředky rozdělí na základě znalosti situace a potřeb klientů za Vás.

Chci darovat

3. Přispějete na provoz nadačního fondu? Budeme rádi.

Nadační fond se snaží omezit náklady na minimum a financování jeho provozu musí zajišťovat ze zvlášť získaných darů. Jeho úkolem je vybrat ty správné potřebné jednotlivce a projekty, zkontrolovat využití daru, hledat mezi firmami a individuálními dárci ty, které osloví jako partnery, vymýšlet nové cesty pomoci. To všechno a ještě mnohem více…

Darem na tento účet nám pomáháte v naší práci pokračovat.

Chci darovat

Potvrzení o daru a daňové úlevy