Chci darovat

Pomohli jsme

Těmto lidem jsme pomohli zaplatit
asistenční péči v celkové výši:
1 615 567 Kč

Z různých důvodů již nejsou klienty Pečovatele.

BOJUJEME PROTI COVID-19

SBÍRKA NA RUKAVICE A BENZÍN Pomozte chránit klienty našich smluvních poskytovatelů osobní asistence v 10 krajích ČR. Sbíráme na jednorázové rukavice a pohonné hmoty.
Zbývá doplatit 29 500 Kč

Jana H.

46 let, Po operaci páteře na invalidním vozíku

Klientka ukončila spolupráci s poskytovatelem asistenční péče

Darováno: 177 483 Kč

Jiří Č.

91 let, Alzheimerova choroba, epilepsie

Spolupráce ukončena z důvodu úmrtí klienta

Darováno: 57 720 Kč

Jan M.

8 let, Nevidomý, dětský autismus

Spolupráce ukončena, protože se podařilo najít speciální pedagogickou asistentku

Darováno: 15 080 Kč

Ludmila N.

87 let, Stařecká demence, mozkové mrtvice

spolupráce ukončena, paní Ludmila našla místo v domově seniorů

Darováno: 18 215 Kč

Lubomír H.

85 let, Paraplegie a degenerativní onemocnění mozku

Spolupráce ukončena z důvodu zvýšení příspěvku na péči 4. stupně

Darováno: 3 040 Kč

Jonáš D.

9 let, Těžký autismus, mentální retardace

spolupráce ukončena po vypršení smlouvy

Darováno: 12 740 Kč

Eva J.

76 let, Alzheimerova choroba

Spolupráce ukončena po vypršení smlouvy

Darováno: 11 050 Kč

Jitka T.

50 let, Roztroušená skleróza

spolupráce ukončena z důvodu prozatímního ukončení asistence u společnosti Hewer

Darováno: 143 850 Kč

Renata V.

46 let, Svalová atrofie, tracheostomie

spolupráce ukončena po vypršení smlouvy

Darováno: 165 490 Kč

Přemysl B.

32 let, Autismus

Přemek našel svůj domov v chráněném bydlení

Darováno: 72 290 Kč

František P.

12 let, Nevidomý, mentální retardace

Spolupráce ukončena z důvodu ukončení asistence u poskytovatele

Darováno: 156 956 Kč

Helena J.

85 let, Parkinsonova choroba

Spolupráce ukončena z důvodu úmrtí klienta

Darováno: 345 610 Kč

Jarmila D.

95 let, Alzheimerova choroba

spolupráce ukončena z důvodu úmrtí klienta

Darováno: 11 975 Kč

Jaroslav J.

89 let, Ochrnutý po mrtvici, cukrovka

spolupráce ukončena z důvodu úmrtí klienta

Darováno: 105 738 Kč

David Š.

17 let, Autista, sebepoškozování, ADHD

spolupráce ukončena z důvodu změny situace v rodině

Darováno: 63 112 Kč

Irena G.

87 let, Těžká artróza

spolupráce ukončena z důvodu úmrtí klienta

Darováno: 27 220 Kč

Eva R.

80 let, Alzheimerova choroba v těžkém stádiu, rakovina

spolupráce ukončena z důvodu úmrtí klienta

Darováno: 68 664 Kč

Matěj K.

13 let, Po operaci mandlí v kómatu

spolupráce ukončena po vypršení smlouvy

Darováno: 54 235 Kč

Tereza K.

19 let, Trvalé poškození mozku

spolupráce ukončena

Darováno: 16 610 Kč

Tadeáš T.

11 let, Dětská mozková obrna

spolupráce ukončena, protože se podařilo najít speciální pedagogickou asistentku

Darováno: 14 420 Kč

Petra Š.

24 let, Po očkování 24h péče

spolupráce ukončena z důvodu úmrtí klienta

Darováno: 10 115 Kč

Jan D.

46 let, Mozková obrna, kvadruplegie

spolupráce ukončena, Jan je v péči vlastní sestry

Darováno: 7 417 Kč

Alena H.

83 let, Silný diabetik, kardiak

spolupráce ukončena z důvodu úmrtí klienta

Darováno: 44 707 Kč

Miroslav B.

50 let, Roztroušená skleróza

spolupráce ukončena z důvodu ukončení asistence

Darováno: 11 830 Kč