Darovat na Křídla pomoci

Sbírka na brýle pro Járu

"Járovi se rozbily brýle a nevidí" Maminka na opravu brýlí nemá peníze. Děkujeme.
Zaplaceno

Matrace pro paní Moniku

"Bez nové matrace se nemůžu polohovat". S novou matrací bez dekubitů. Děkujeme!
Zaplaceno

Baterie do elektrického vozíku

"Bez baterek to Járovi nepojede". Skládáme se Járovi na baterky. Děkujeme moc!
Zaplaceno

Sbírka pro paní Moniku

"Chybí mi peníze na základní potřeby". Pomůžeme zaplatit nedoplatek za plyn a inkontinenční podložky.
Zbývá doplatit 1 803 Kč

Rehabilitace po operaci

"Cvičení mi pomůže k částečné hybnosti rukou" Po úraze je Dan od prsou dolů nehybný. Operací svalů na rukou se docílí částečné hybnosti. Rehabilitace poté je nezbytná a penízky na ní chybí.
Zaplaceno