Darovat na Křídla pomoci

Eva Š., 88 let

Alzheimerova choroba Potřebuje 55 hod./měs. ~ 7 150 Kč

„Doma je maminka nyní spokojená.“

Duben Chybí 53 hodin
Květen Chybí 55 hodin
Červen Chybí 55 hodin
Chybí 163 hodin ~ 21 190 Kč
Celkem již bylo darováno: 25 810 Kč Každých 130 Kč odpovídá 1 hodině péče.
Chci darovat

Příběh paní Evičky

Příběh píši za svoji maminku, protože by to již nezvládla. Čerpám věrně z jejích vzpomínek.

Naše maminka se narodila v předválečné době v roce 1935 v Pardubicích. Rodiče pracovali v místní chemičce a bydleli proti věznici. V době války její maminka tajně dávala vězňům chleba, i když sami moc jídla neměli. Tuto vlastnost, pomáhat ostatním, zdědila právě od své maminky. Ve svém životě se snažila pomáhat nejen nejbližším, ale také svým známým dle svých možností.

V Pardubicích prožila dětství. Rodiče pracovali na směny v chemičce a maminka se musela často postarat o 10 let mladšího bratra.

Po ukončení školní docházky maminka nastoupila do pardubické chemičky. Práce se jí nelíbila. Když přišli dělat nábor z vojenského učiliště, přemluvila tatínka, aby jí dal svolení a mohla do učiliště nastoupit. Po absolvování výcviku byla maminka v hodnosti rotná převelena do Prahy, kde pracovala na vojenské posádce a měla na starosti letecký provoz.

V té době absolvoval vojenskou základní službu její budoucí manžel, náš tatínek, se kterým po ukončení vojny odešla do Plzně, odkud tatínek pocházel. V Plzni pracovala na letišti v Líních až do narození syna. Za 2 roky jsem se narodila. Rodiče se o nás s láskou starali. Maminka pracovala v různých oborech podle toho, co bylo zapotřebí. Kvůli mně pomáhala jako kuchařka ve školce a později jako prodavačka v obchodě.

Když jsme povyrostli, vystudovala dálkově ekonomickou školu a získala práci jako propagační referent. S tatínkem spolu žili 60 let až do jeho smrti. Po odchodu manžela maminka trpěla depresemi a v 83 letech jí byla diagnostikována Alzheimerova nemoc. O maminku jsem se starala 4 roky, zpočátku jen 2 hodiny denně. Postupně bylo zapotřebí trávit s maminkou čím dál více času. Můj bratr stále pracuje a tak se mohl o maminku starat o víkendu.

Zpočátku zvládala být doma sama, ale v noci často odcházela ze svého bytu na ulici.

Proto její lékařka doporučila vzhledem k zhoršujícímu stavu nemoci ústavní péči. V ústavu péče o seniory byla maminka dezorientovaná, nešťastná a částečně agresivní. Rozhodli jsme se, že se vrátí do domácího prostředí a že péči svěříme zkušeným pečovatelkám z organizace osobní asistence Hewer, z.s. Ve svém prostředí je nyní spokojená a její stav se zatím nehorší, avšak vyžaduje 24 hodinovou péči. Pečovatelky si oblíbila, věnují se jí, snaží se zabavit drobnými domácími pracemi a hrají s ní jednoduché hry. Chodí na procházky a jsou velice trpělivé. Například, když se ve večerních hodinách neustále chodí s maminkou dívat na cedulku na dveře, že je tam maminky jméno a ujišťují ji, že tam bydlí.

Komunikace maminky se zlepšila, což není divu, protože pokud jsou v domovech 2 pečovatelky na 30 klientů, tak je zřejmé, že se nemůžou plně věnovat všem klientům.

Finanční prostředky na uhrazení prozatím čerpáme z úspor obou rodin, z příspěvku na péči a starobního důchodu maminky. Jelikož je 24 hodinová péče finančně velice náročná, tímto bychom chtěli požádat nadaci o příspěvek, který by nám financování péče ulehčil a mamince umožnil klidný a spokojený podzim života ve známém prostředí.

Jedeme dál !!!

Děkujeme,

dcera Hana a syn Zdeněk

Jak se má Eva

Maminka oslavila dne 25.2. narozeniny – 88 let. Oslava se jí líbila, hlavně ze sladkostí měla radost, protože ty má maminka tuze ráda.

 

Maminka prožila vánoční svátky v rodinném kruhu s doznívajícím respiračním onemocněním. Ale všechno jsme nakonec zvládli. Pochutnala si na štědrovečerní večeři a rozsvítili jsme svíčky na hrobě manžela (mého tatínka). Během nemoci se o ní staraly asistenky Heweru s velkou pečlivostí.

 

Maminka se šikovnou  Terezkou vařily pudink, který má maminka tuze ráda.

V dobrovolnickém zařízení pro seniory Totem dne 5.12. vystoupil seniorský pěvecký soubor Jamáček. Mamince se písně moc líbily, nakonec jsme si společně zazpívali koledy, které navodily příjemnou vánoční atmosféru.

Každoročně se na náměstí Republiky v Plzni konají vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromku. Spolu s maminkou a asistentkou jsme se šly na zahájení vánočních trhů a následným ohňostrojem podívat. Mamince ale přílišný hluk a záblesky nedělaly dobře.

Na sídlišti Lochotín, kde bydlíme, dne 29.11. proběhlo rovněž rozsvícení vánočního stromku. Také jsme se s maminkou a asistentkou byly podívat. To už maminka byla spokojenější, protože děti zpívaly vánoční koledy.

Více

Vzkazy