Darovat na Křídla pomoci

David Š., 18 let

Matka: „Davča potřebuje neustálý dohled včetně školní asistence.“

Tomuto klientovi již není možné prostřednictvím nadačního fondu přispívat.Celkem dárci přispěli 63 112 Kč.

Příběh Davida

David se narodil jako třetí z dětí paní Evy. Jeho diagnóza ADHD je spojena s poruchou chování a emoční labilitou. Netypický druh autismu se navíc projevuje agresí a sebepoškozováním. Vyžaduje neustálý dohled a kontrolu jeho psychického stavu, aby se vyvaroval konfliktů a nedostával se do situací, kdy by mohl ohrozit sám sebe.

David měl velké konflikty se svým okolím a hrozilo mu i vyloučení z praktické školy. Rodina sama již péči o Davida nezvládala a začala tedy využívat služby osobní asistence.

Díky osobní asistenci má David možnost chodit do školy a být součástí party svých vrstevníků, což je velice důležité pro jeho budoucí rozvoj a začlenění se do společnosti.

Rodiče se snaží zvládat situaci, jak se dá s láskou a trpělivostí. Patří jim velký obdiv za to, že se dětem věnují sami a umístění do ústavu vidí jako krajní řešení. Psychická a fyzická náročnost není nezanedbatelná, nicméně finance jsou hlavní bariérou a možnost poskytování asistenční služby je v současnosti ohrožena. 

Pomozte rodičům, aby i nadále mohla celá rodina trávit každou možnou chvilku společně.

Jak se má David

Máme již druhý měsíc školy. David opět má svoji osobní asistentku ,která mu pomáhá se vším ve škole.

Má se na koho obrátit. Má v ní pocit jistoty. Děkujeme všem dárcům za příspěvky, velmi nám to pomáhá.

Škola ale Davida moc nebaví. Raději jezdí na kole. Chodí na procházky ,také i s asistentkou. Nyní rád sbírá ořechy.

Už aby byly zase nějaké prázdniny.cool

David plně užívá prázdnin. Chodíme na houby, na borůvky, koupat se do rybníka. Je to je pohodička.

Ale už jen chvilku a nastane opět školní režim a David bude fungovat i  s osobní asistentkou.

Děkujeme všem, kteří přispívají. Veškeré peníze jsou použity na Davidovu asistenci. Bez asistentky by to ve škole nezvládl.

Přejeme krásné letní dny. 

Rodina Štěpánkova

Davidovi se díky osobní asistenci daří dobře. Může navštěvovat speciální praktickou školu v Českém Brodě.

Více