Chci darovat

Martin K., 44 let

Amyotrofická laterální skleróza Potřebuje 80 hod./měs. ~ 10 400 Kč

\"Moje nemoc mi toho již mnoho vzala, ale díky ní jsem poznal, že existují lidé, kteří pomáhají druhým v nouzi. Za to jim ze srdce děkuji.\"

Srpen Pokryto
Září Pokryto
Říjen Pokryto
Na příští měsíce pokryto
Celkem již bylo darováno: 35 460 Kč Každých 130 Kč odpovídá 1 hodině péče.
Chci darovat

Příběh Martina

Ahoj, jmenuji se Martin a ve 41 letech jsem onemocněl amyotrofickou laterální sklerózou a postupně se můj život a život mé rodiny začal od základu měnit. Život s tímto onemocněním je pro mě velice obtížný, protože i přes veškerou lékařskou a terapeutickou péči dochází k postupné degeneraci svalů, potažmo ochrnutí. Je deprimující vnímat, jak každý měsíc dochází k úbytku síly. Před rokem jsem byl na lázeňském a rehabilitačním pobytu, který mi pomohl, ale vzhledem k současnému stavu už to není možné. Před prvními příznaky jsem žil běžný život a možnost, že bych mohl takhle onemocnět mě v podstatě ani nenapadla. Bavilo mě cestování, modelářství, kynologie, práce na zahradě… a tohle vše mi má nemoc postupně vzala, nyní jsem zcela odkázán na pomoc jiné osoby.

Na mou nemoc mě poprvé upozornilo bolestivé rameno a snížení síly v levé ruce. Po návštěvě ortopeda jsem absolvoval neurologické vyšetření, které prokázalo neurodegenerativní onemocnění ALS. Během dvou let jsem musel opustit práci a vše, co mě bavilo. V současné chvíli jsem plně odkázaný na pomoc asistenční služby a mé rodiny.

Asistenční péče je pro můj život nepostradatelná. Bez asistentů bych nemohl být doma s rodinou. Asistenti za mě dělají všechny každodenní úkony, jako je příprava a podání jídla, přesuny z postele do elektrického vozíku, koupání, přesuny na WC, na zahradu, doprovod k lékaři… Asistenti vypomáhají i s chodem domácnosti, jejich pomoc je pro nás nepostradatelná. V době, kdy nejsou přítomni asistenti, stará se o mě moje rodina – manželka a dcera, bratr a rodiče. Tato péče je pro rodinu velice náročná, a to jak po stránce časové, tak i fyzické a psychické. Velice by mi pomohlo rozšíření asistenční péče o víkendy a částečně o večerní asistence.

Nadační fond Pečovatel žádám o příspěvek, který by umožnil rozšíření asistenční péče a ulehčil rodině finanční zátěž. Přál bych si ulehčit mé rodině, která se o mě pečlivě stará, aby péče o mě nebyla pro moji rodinu tak náročná a abych mohl zůstat v domácí péči.

Moje nemoc mi toho již mnoho vzala, ale díky ní jsem poznal, že existují lidé, kteří pomáhají druhým v nouzi. Za to jim ze srdce děkuji.

Vzkazy