Darovat na Křídla pomoci

Karel S., 45 let

Huntingtonova nemoc Potřebuje 15 hod./měs. ~ 1 950 Kč

„Asistence je pomocí pro mne i mojí mámu“.

Únor Pokryto
Na příští měsíce pokryto
Celkem již bylo darováno: 74 550 Kč Každých 130 Kč odpovídá 1 hodině péče.
Chci darovat

PŘÍBĚH KARLA

Již několik let se potýkám s Huntingtonovou chorobou. Zpočátku jsem potřeboval pomoc jen nepatrnou, ale v současné době potřebuji celodenní péči a můj stav se neustále zhoršuje. Bez pomoci nejsem schopen se najíst, obléci, dojít na toaletu, umýt se, atd. Kvůli svalovým křečím a svalové tuhosti jsem nucen většinu dne trávit na lůžku.

Před dvěma lety mi zemřel otec, který se o mně a mého stejně nemocného bratra staral společně s mou nevlastní matkou. Nyní žijeme s nevlastní matkou sami, neboť bratr záhy odešel za otcem. Matka musela odejít ze zaměstnání, aby mi mohla poskytovat celodenní péči a já mohl zůstat v domácím prostředí. Nemocniční a ústavní atmosféra na mě působí depresivně a můj už tak nedobrý stav zhoršuje.

Asistenční služba je tak pomocí pro mě i mojí mámu, která je již psychicky a fyzicky vyčerpaná z celodenní péče o mne. Asistentka tak mamince pomůže navázat sociální kontakty, odpočinout si a získat dovednosti od profesionálního pečovatele, které pak využívá v péči o mne.

Bohužel naše finanční možnosti nám nedovolují nadále si asistenční služby platit. Pobíráme jen příspěvek na péči, který nám vystačí jen na pokrytí běžných výdajů.

Moc děkujeme za Vaši pomoc.

Karel

Jak se má Karel

Dnes jsme obdrželi dáreček od globusu, který je moc krásný a určitě ho využijeme a chceme za něj poděkovat. Je to krásné, když i na nás někdo myslí, stejně tak jako peněžní dárci. Ještě jednou moc děkujeme.

Doufám, že všichni jste zvládli loňský rok bez problémů a ve zdraví, aspoň tak jako my, i když každý začátek roku je pro nás spojený s různými zdravotními problémy. Chci nejen všem klientům a pracovníkům Nadace PEČOVATEL popřát hodně zdraví, síly, životního elánu, pracovních i osobních úspěchů, ale i všem hodným lidičkám, kteří darovali nebo darují peníze na ušlechtilou, potřebnou věc. Moc Vám děkujeme, usnadňujete nám i mnoha dalším lidem život. Přejeme Vám úspěšné zvládnutí covidové pandemie bez zdravotních následků, mějte se všichni v novém roce dobře a buďte spokojení.

Chci popřát všem lidem krásné, sluníčkové léto,  i když je díky coronaviru jiné, než na jaké jsme byli doposud zvyklí.  Moc děkuji všem, kteří přispívají na dobrou věc, díky které je služba asistentky Podaných rukou pro nás velkou pomocí. Syn je na paní už  vázaný a pokaždé ji vítá úsměvem, čehož se nám, domácím od něj vůbec nedostává. Po vleklých zdravotních problémech na začátku jara se nám nyní daří docela dobře (musím to pořádně zaklepat) a moc si přeji, aby tomu bylo stejně i nadále. To samé přeji všem klientům Nadačního fondu Pečovatel, zaměstnancům a přispěvatelům. Ještě jednou – krásné nejen  léto, dovolenou, ale i  ostatní dny přejeme ze srdce všem lidem.  Mějte se krásně, buďte na sebe hodní.

Chceme opožděně pořát  do nového roku všem pracovníkům  Nadačního Fondu Pečovatel, pracovnicím Podaných rukou, všem  sponzorům a lidem  zdraví, štěstí, spokojenost. Taky bychom chtěli moc poděkovat za krásný  dáreček z Pečovatele, který nás moc překvapil a samozřejmě potěšil. Ještě jednou děkujeme.

Po dlouhé době nepříjemných zdravotních problémů se zdá zdravotní stav aspoň trošku uspokojivý. Poměrně dlouhý zápas s proleženinami se podařilo vyřešit, ale nesmíme to zakřiknout. Stejně tak je to i s neustále se opakujícími  záněty močového měchýře, užíváním antibiotik, které se snažíme nahradit přírodní léčbou a zkoušením všech možných i nemožných babských rad. Dokonce i spazmatické křeče se podařilo dostat trochu pod kontrolu. Všechno to máme ještě stížené tím, že syn nemluví a tudíž neřekne co a kde ho bolí nebo jestli bolest polevuje. Bylo to pro nás oba dva velmi vyčerpávající období ve kterém nám pomáhala asistentka s Podaných rukou, kterou si můžeme dovolit jenom díky penězům od dárců a nadaci Pečovatel. Chci proto tou cestou po dlouhé době poděkovat všem, kteří si na nás vzpomněli a jakoukoliv sumu nám věnovali. Moc Vám všem děkujeme.

Více

Vzkazy