Darovat na Křídla pomoci

Petra Š., 25 let

Matka: „Od 3 měsíců je Petra po povinném očkování zcela nehybná, nemluví, potravu přijímá nitrožilně…“

Tomuto klientovi již není možné prostřednictvím nadačního fondu přispívat.Celkem dárci přispěli 10 115 Kč.

Příběh Petry

Petra nečekaně zareagovala na očkovací látku podanou ve třech měsících věku. Do té doby normální průběh Petřina fyzického vývinu se zastavil. Petra je celoživotně upoutána na lůžko a plně odkázána na 24hodinovou péči svých rodičů. Nemluví, je vyživována sondou přes břišní stěnu. Zdravotní stav Petry, udržovaný velkými dávkami léků, je velmi složitý a nestabilní, často se přidávají plicní potíže.

Péče o Petru je pro rodiče velmi náročná, psychicky i fyzicky – a samozřejmě také finančně. Rodinná situace je ale ještě složitější: Petřini rodiče mají kromě své nemohoucí dcery na starost ještě dva syny: Davida, s diagnózou atypického autismu, ADHD a poruchy chování, a Michala.