Darovat na Křídla pomoci

Jan D., 47 let

„Abych mohl rehabilitovat, potřebuji navýšit hodiny, na které bohužel nemáme dostatek peněz.“

Tomuto klientovi již není možné prostřednictvím nadačního fondu přispívat.Celkem dárci přispěli 7 417 Kč.

Příběh Jana

Můj syn trpí dětskou mozkovou obrnou a je kvadruplegik.  Má zájem o sport (BOCCIA BC3), který provozuje aktivně již skoro 20 let. S tímto sportem navštívil paralympiádu v Sydney, Argentině, USA a ve Španělsku. Syn se zajímá o počítače, velmi rád by chodil ven, do kina, divadla, ale nemáme peníze na asistenci. Já jako matka mám něco přes 8 000,- Kč důchod, syn taktéž, ale tyto prostředky nám na tolik potřebnou rehabilitaci a provozování výše zmíněných činností nestačí. Syn je velmi bystrý a moc touží po tom, aby se mohl začlenit do společnosti, chybí mu sociální kontakt.