Darovat na Křídla pomoci

Vybralo se neuvěřitelných 150 000,- KČ  ⛳⛳⛳ 🍾

Máme obrovskou radost a moc děkujeme Nadaci Kooperativa za uspořádání charitativní golfové akce pro Nadační fond Pečovatel, jmenovitě paní ředitelce Petře Vaňoučkové, jejíž zásluhou byla tato akce velice originální a do detailu promyšlená. Veliké díky patří také panu generálnímu řediteli pojišťovny Kooperativa Ing Martinu Divišovi a všem, kteří svou účastí přispěli k tomuto krásnému výtěžku.

VELICE SI TOHOTO DARU VÁŽÍME. DĚKUJEME.