Darovat na Křídla pomoci

Odešla nám krásná paní Jiřinka🖤

Posledních 20 let a do posledních chvil o ní s láskou pečoval její syn Bohoušek spolu s asistentkami Heweru, které jsme mu pomáhali platit. Přes veškerý smutek nad ztrátou milované maminky vyjádřil Bohoušek velkou vděčnost, že díky naší pomoci mohla žít a dožít důstojně doma. Odešla tiše, bezbolestně a milovaně v Královéhradecké nemocnici po pětidenní hospitalizaci.
Loučíme se s Jiřinkou po téměř roce, kdy jsme jí pomohli zaplatit asistenci v celkové výši 111 550 Kč.
Jsem ráda, že naše = vaše pomoc dává lidem pocit bezpečí, důstojnosti a lásky, kterou jsou do poslední chvíle obklopeni❤️👫
Děkujeme všem, kteří pomáháte našim klientům tyto pocity zažít.
Za Pečovatele Monika