Darovat na Křídla pomoci

Opustila nás navždy paní Evička

Odešla klidně, doma a v blízkosti svých dětí….

Paní Eva bojovala několik let s rakovinou a Alzheimerovou chorobou. Nerozpoznávala už okolní svět, své nejbližší a ani samu sebe. 

Zemřela v něděli 23. dubna 2017 v klidu domova a v náruči svých dětí. 

Paní Eva se stala klientkou Nadačního fondu Pečovatel před 13 měsíci a za tu dobu na její asistenční péči lidé přispěli krásných 75 394 Kč, což je 580 hodin asistenční péče. Bez této pomoci by nemohla žít a dožít doma, protože potřebovala každodenní dohled a pomoc. 

Dnes nám její syn, pan Riedl, poslal krásný email, o který bychom se s Vámi rádi podělili.

Citace: „Maminka nám zemřela před očima. Zemřela klidně, jako kdyby usnula. Byli jsme tomu rádi. 9 z 10 lidí umírá mimo svoji rodinu v nemocnicích a ústavech. Vám a Vaší nadaci chci poděkovat za pomoc. I díky Vám jsme ji mohli mít doma až do konce. Přeji Vám všem  mnoho úspěchů do budoucna.“

Příběh a fotografii paní Evy naleznete na našich webových stránkách v sekci „pomohli jsme“.

Děkujeme všem dárcům, kteří paní Evu podporovali.

Za Nadační fond Pečovatel

Monika Hlinková