Darovat na Křídla pomoci

Vítáme v Pečovateli 6 nových klientů🍀❤️

Schovávají se před svými dětmi, bojí se jich, nespí, nejezdí na dovolené, jsou psychicky vyčerpaní, zdraví sourozenci se zamykají v pokojích,….to je jen pár věcí, které se dějí v šesti rodinách autistických dětí s kombinovaným postižením, kterým budeme od 1.6. pomáhat platit asistenční péči, aby si mohli „na chvíli“ odpočinout a načerpat sílu. Příběhy těchto rodin jsou opravdu silné až neuvěřitelné. Osobně jsme tyto rodiny navštívili, abychom spravedlivě posoudili, zda a kolik hodin jim budeme pomáhat platit. Věřte, že všichni si zaslouží nejen naší finanční podporu, ale také obdiv, jak statečně, trpělivě a s láskou o své děti pečují. Postupně Vám představíme Maxe, Radima, Julii, Karolínu, Vaška a Valentýnu.
Věřím, že si mezi Vámi najdou pravidelné dárce, kteří jim pomohou zaplatit pár hodin tolik potřebné asistenční péče měsíčně a také sledovatele svých příběhů, které budou každý měsíc vkládat do svých profilů na web.
Všem, kdo se do pomoci těmto rodinám zapojíte, srdečně DĚKUJI❤️❤️❤️❤️
Monika