Darovat na Křídla pomoci

Vítáme v Pečovateli nového klienta pana Martina

Martinův život se od základu změnil, když mu v roce 2017 diagnostikovali amyotrofickou laterální sklerózu (postupná degenerace vedoucí k ochrnutí svalů). Na nemoc poprvé upozornilo bolestivé rameno a snížení síly v levé ruce. Do té doby byl pan Martin zdravý, pracující chlap. Že by mohl takto onemocnět, ho vůbec nenapadlo. Bavilo ho cestování, modelářství, kynologie nebo práce na zahradě. Vše mu tato nemoc postupně vzala a nyní je zcela odkázán na rodinu a asistenční služby.

Asistenční péče je pro můj život nepostradatelná. Bez asistentů bych nemohl být doma s rodinou.  Asistenti za mě dělají všechny každodenní úkony, jako je příprava a podání jídla, přesuny z postele do elektrického vozíku, koupání, přesuny na WC, na zahradu, doprovod k lékaři… Asistenti vypomáhají i s chodem domácnosti, jejich pomoc je pro nás nepostradatelná. V době, kdy nejsou přítomni asistenti, stará se o mě moje rodina – manželka a dcera, bratr a rodiče. Tato péče je pro rodinu velice náročná, a to jak po stránce časové, tak i fyzické a psychické.

Moje nemoc mi toho již mnoho vzala, ale díky ní jsem poznal, že existují lidé, kteří pomáhají druhým v nouzi. Za to jim ze srdce děkuji.