Darovat na Křídla pomoci

Přeprava s asistencí

Rozhodli jsme se pomoci hendikepovaným lidem a seniorům, kteří využívají služeb Autodopravy Hewer s asistencí, se zaplacením pravidelných jízd po Praze. Jedná se o lidi, kteří se nemohou přepravovat MHD nebo taxislužbou, protože potřebují k převozu pomoc druhé osoby. Lidé se nejčastěji přepravují do speciálních škol, stacionářů nebo k lékaři. Přeprava s asistencí je pro tyto lidi jedinou možností, jak se dostat, kam potřebují.

Autodoprava Hewer nabízí pro seniory a osoby s handicapem služby individuální automobilové přepravy s dopomocí na území hl. m. Prahy. Disponuje čtyřmi speciálně upravenými vozy s nájezdovými plošinami a hydraulickou sedačkou. Lidé, kterým pomáháme tuto službu platit, ji využívají několikrát týdně.

Řidiči poskytují klientům dopomoc s nástupem do vozidla, výstupem z vozidla nebo je doprovází na krátkou vzdálenost, kam potřebují (k lékaři, do stacionáře, do speciálních škol, domů,  apod.)

Způsob financování

Klienti si hradí 10 Kč/km. Na zbývající část mohou dárci přispět online na www.pecovatel.cz v sekci „Přeprava s dopomocí“. NF Pečovatel měsíčně poukáže nashromážděné finanční prostředky v plné výši autodopravě Hewer na základě skutečně ujetého počtu kilometrů (informace z GPS) s klientem. V případě, že se nepodaří vybrat dostatek finančních prostředků, bude muset chybějící částku doplatit klient. Pokud klient nasbírá více finančních prostředků než je jeho měsíční limit sbírky, pak jsou tyto prostředky shromažďovány na jeho analytickém účtu NF a převáděny do dalších měsíců.

V případě, že klient autodopravy přestane z jakýchkoli důvodů využívat služeb Autodopravy Hewer, jsou jeho nasbírané finanční prostředky u NF použity na úhradu přepravy s asistencí jiným potřebným klientům.