Chci darovat

Petr S., 42 let

Dětská mozková obrna Potřebuje 35 hod./měs. ~ 4 550 Kč

Matka: "Dostat se ven mezi lidi je pro Petra úžasná věc."

Červenec Chybí 10,3 hodin
Srpen Chybí 35 hodin
Září Chybí 35 hodin
Chybí 80,3 hodin ~ 10 440 Kč
Celkem již bylo darováno: 74 790 Kč Každých 130 Kč odpovídá 1 hodině péče.
Chci darovat

Příběh Petra

Petr je od dětství, kdy prodělal dětskou mozkovou obrnu těžce postižený a potřebuje 24hodinovou péči. Skoro celý svůj život je upoután na lůžko a invalidní vozík. Většinu času se o Petra stará maminka, která nyní vážně onemocněla. Občas vypomáhá i Petrův bratr.

 Pro Petra je společnost dalších lidí velmi důležitá, proto navštěvuje dům sociální rehabilitace nebo denní stacionář Človíček, kde mu pomáhají rozvíjet jeho komunikační a sociální dovednosti. Tím se Petrův život stává alespoň o malinko veselejší a snesitelnější. Bez pomoci asistenta by ovšem návštěvy těchto zařízení nebyly možné a Petr by musel celý svůj čas trávit doma.

 Asistenční péče je pro Petrovu rodinu velmi nákladná a ta ji ze svých prostředků již není schopna utáhnout. Jakýkoliv Váš příspěvek je pro ně velkou pomocí.

Jak se má Petr:

Ahoj. Byli jsme s asistentkou ve městě a zahlídli plakát, že u nás v Plzni v Plaze jsou medici a medičky a kontrolují zdravotní stav kolemjdoucích lidí – TK, hladin cukru v krvi, podkožní tuk. Šli jsme se tam podívat a nechali jsme se s asistentkou změřit. Hodnoty byli dobré, ale lepší byly hezké medičky. Divil jsem se, že můj tlak nebyl zvýšený. Vedle byla kavárna tak jsme šli na dobrou kávu.

Ahoj. Mám zážitek, který Vám popíši. Byl jsem minulý týden na posvícení v Chrástu u Plzně. Bylo to tam skvělé. Bylo to na faře. Pan farář s manželkou jsou moji dobří přátelé. Jeho paní Hanička mi dřív asistovala a od té doby spolu kamarádíme. Bylo tam spousta lidí, počasí nám vyšlo a bylo krásně. Světil se tam kříž na kostele. A s Haničkou jsme zaspomínali na staré časy. Byl tam oheň a opékali jsme klobásy. Byl to hezký den. A díky Vám je mi umožněno takové dny prožít.

Ahoj. Co pro mě znamená osobní asistence? Už asi 15 let je součástí mého života. Rodiče stárnou, síly jim ubývají a zvláště teď osobní asistentky potřebuji na osobní hygienu, pomoc při oblékání, krmení a i to dobré kafe mi musí dát vypít. Ruce ani nohy mi neposlouchají, já vlastně ani sám nesedím. Ale dost smutnění, jsem rád že ty moje asistentky mám a že jsou i hodní lidé, kteří mi chtějí i malou částkou přispět. Všem moc a moc děkuji.

Petr

Díky asistenci se dostanu do společnosti, za sportem, ale i do kavárny na dobré kafíčko. Tam se scházíme ještě s dalšími kamarády a kamarádkami – vozíčkáři, je to fajn, protože se dovídám spoustu nových a zajímavých věcí, například kde jsou pro nás nějaké akce. Domlouváme se také na výlety.

Zimu mám moc rád, hlavně když sněží, ale jaro je jaro.

Moc vás všechy zdravím Petr Skopec

Velmi děkuji Všem dárcům, kteří poskytli finanční dar. Tímto se mi dostává skvělé péče od asistentek, které pracují v Heweru.

Rád bych, abych mohl dál navštěvovat centrum denních služeb Exodusu v Třemošné u Plzně ( poskytuje vzdělávací a volnočasové aktivity, zprostředkování kontaktu a rozšíření sociálního okolí a tím přispívá ke komplexnímu rozvoji jejich osobnosti a zvýšení samostatnosti ).

Děkuji Petr

Více

Vzkazy