Chci darovat

Petr S., 42 let

Dětská mozková obrna Potřebuje 35 hod./měs. ~ 4 550 Kč

Matka: "Dostat se ven mezi lidi je pro Petra úžasná věc."

Leden Chybí 31,2 hodin
Únor Chybí 35 hodin
Březen Chybí 35 hodin
Chybí 101,2 hodin ~ 13 150 Kč
Celkem již bylo darováno: 53 960 Kč Každých 130 Kč odpovídá 1 hodině péče.
Chci darovat

Příběh Petra

Petr je od dětství, kdy prodělal dětskou mozkovou obrnu těžce postižený a potřebuje 24hodinovou péči. Skoro celý svůj život je upoután na lůžko a invalidní vozík. Většinu času se o Petra stará maminka, která nyní vážně onemocněla. Občas vypomáhá i Petrův bratr.

 Pro Petra je společnost dalších lidí velmi důležitá, proto navštěvuje dům sociální rehabilitace nebo denní stacionář Človíček, kde mu pomáhají rozvíjet jeho komunikační a sociální dovednosti. Tím se Petrův život stává alespoň o malinko veselejší a snesitelnější. Bez pomoci asistenta by ovšem návštěvy těchto zařízení nebyly možné a Petr by musel celý svůj čas trávit doma.

 Asistenční péče je pro Petrovu rodinu velmi nákladná a ta ji ze svých prostředků již není schopna utáhnout. Jakýkoliv Váš příspěvek je pro ně velkou pomocí.

Jak se má Petr:

Ahoj, nyní jsem opět venku a s mojí asistentkou se skvěle bavíme. Jsem opravdu moc rád, že se mohu dostat ven mezi lidi 🙂

Venku je už hezky a díky asistenci mohu vyrážet ven mezi lidi. Kochat se přírodou a hezkým počasím. Také využívám příležitosti ke kontaktu s ostatními. Například v plzeňské kavárně Kačaba ( kavárna pro hendikepované ) se setkávám s mými vrstevníky 🙂

Petr děkuje Všem dárcům, kteří poskytli finanční dar, neboť tímto došlo ke zprostředkování kontaktu s lidmi, ať už s lidmi s hendikepem nebo bez.

Prosím Vás o další pomoc, abych mohl navštěvovat centrum denních služeb Exodusu v Třemošné u Plzně ( poskytuje vzdělávací a volnočasové aktivity, zprostředkování kontaktu a rozšíření sociálního okolí a tím přispívá ke komplexnímu rozvoji jejich osobnosti a zvýšení samostatnosti ).

Více

Vzkazy