Darovat na Křídla pomoci

Vítáme v Pečovateli paní Márii a pana Lubomíra!

Od 1. 4. jsme do Pečovatele přijali dva nové klienty. Paní Marii a pana Lubomíra.

Paní Maria žije v Praze a sdílí domácnost se svou dcerou, která o maminku láskyplně ve dne v noci pečuje. Paní Marii zužuje řada nemocí, mezi ty nejdominantnější patří Parkinsonova choroba a osteoporóza. Díky svému zdravotnímu stavu je odkázána na neustálou 24 hodinovou péči. Dcera je s péče o maminku již fyzicky i psychicky vyčerpána, tak jsme rádi, že můžeme pomoci. Celý příběh paní Marie naleznete zde: https://pecovatel.cz/pribeh/maria-g

Pan Lubomír měl v roce 1990 úraz na kole, který ho díky ochrnutí upoutal trvale na invalidní vozík. Do toho se v posledních měsících přidalo neurodegenerativní onemocnění mozku. Manželka pana Lubomíra je na péči o něj úplně sama. Moc si přeje, aby mohli i nadále žít doma a tak nás poprosila o pomoc s financováním asistenční péče, jelikož peníze na ní již nezbývají. Celý příběh pana Lubomíra naleznete zde: https://pecovatel.cz/pribeh/lubomir-h

Věříme, že si paní Maria i Lubomír mezi Vámi najdou dárce, kteří jim budou pomáhat s placením asistenční péče. Děkujeme🧡